Uncategorized

Khrihfabu hruaitu 2022-2025

Khrihfabu ah General meeting tlamtling tein kan tuah khawh lawng a si loin, hruaitu upa thimnak zong tlamtling tein kan tuah kho.

A tang lei bantuk in term khat chung upa hna cu thim an si.

Khrihfa upa.

 1. Pu Bawk Thang ( Chairman)
 2. Pu Aung Lin (Scretary)
 3. Pu Ceu Thang (Ngun Keng)
 4. Pu Siang Tha Lian(Vice chairman)
 5. Pu Thang Hlung (Scretary bawmtu)
 6. Pu Than Khar (Ngunkeng bawmtu)
 7. Pu Tuan Hmung
 8. Pu Ram Peng
 9. Pu Cung Bawi Thawng
 10. Pu Than Ceu Mang
 11. Pu Cung Awr
 12. Pu Ni Uk Sailuai

Nubu upa hna

 1. Pi Mawi I ( chairman)
 2. Pi Ngun Za Men (Scretary)
 3. Pi Cung Hlei Mawi (Ngun Keng)
 4. Pi Hlawn Thluai (Vice chairman)
 5. Pi Hniang Sung Par (Scretary bawmtu)
 6. Pi Biak Mawi (Ngunkeng bawmtu)
 7. Pi Ngun Tin Thai
 8. Pi Kip Iang
 9. Pi Tial Sung
 10. Pi Zing Len
 11. Pi Zing Hnem Sung
 12. Pi Hlawn Rem

Mino upa hna

 1. Pu Bawi Dawt (chairman)
 2. Holy Zing Tin Par (Scretary)
 3. Pu Ni Thun (Ngunkeng)
 4. Pu Hram Cung (Vice chairman)
 5. Tluang Uk Lian (Scretary bawmtu)
 6. Sung Chin (Ngunkeng bawmtu)
 7. Pu Thawng Tha Uk
 8. Val Ceu Lian Sang
 9. Pu Van Uk Cung
 10. Pu Peng Lawm
 11. Steven
 12. Siang Bawi

CE hruaitu upa hna

 1. Pu Thawng Tha Uk (Hruaitu)
 2. Pi Sui Tin Par(Caroline nu)
 3. Pi Hniang Sung Par(Rebecca nu)
 4. Pi Dawt Cin Tial(Solomon nu)
 5. Nu Sung Chin
 6. Pi Tial Iang Hnem(Ceu Lian nu)
 7. Pi San San

Comments are closed.

YouTube
Powered by: Wordpress